1/3
MOYZESOVO KVARTETO
Vladislav Šarišský
Sláčikové kvartetá
Sláčikové kvarteto no. 1
Sláčikové kvarteto no. 2
Sláčikové kvarteto no. 5
Jozef Horváth, prvé husle
František Török, druhé husle
Alexander Lakatoš, viola
Ján Slávik, violončelo
 
10 € 
slávica, Laurinská 19, 811 01 Bratislava
info@slavicadesign.sk
0917 968 736
  • Facebook
  • Instagram
© 2020 slávica, s. r. o.