døkument1

Ján Viazanička

30 €

døkument1 je výberom slovenských dokumentárnych projektov, ktoré vznikli po roku 2000 a rozširujú hranice klasického dokumentu. Popri známych menách (Martin Kollár, Lucia Nimcová, Ľubo Stacho či Boris Németh) sa v publikácii objavujú aj fotografky a fotografi, ktorí ešte len začínajú na našej scéne rezonovať (Jana Šturdíková, Marek Jančúch, Dominika Jackuliaková a i.). Zásadná pri selekcii bola tematická previazanosť so Slovenskom. Cieľom bolo priniesť obraz toho, aké témy súčasnú aktívnu generáciu fotografov a fotografiek zaujímajú, v čom sú kritickí, kedy a ako po užívajú humor, aký je ich vzťah k histórii, ku krajine, v ktorej žijú alebo v ktorej sa narodili. Okrem portfólií sú súčasťou døkumentu1 teoretické štúdie Bohunky Koklesovej a Michaely Paštekovej a tiež rozhovory, ktoré s Janou Hojstričovou, Martinom Kollárom a Aurelom Hrabušickým viedla Jana Močková.