Designum 01/2020

Slovenské centrum dizajnu

3 €

Časopis Designum je jediný odborný časopis na Slovensku s vyše 20-ročnou tradíciou, ktorý sa orientuje na všetky oblasti dizajnu. Na jeho stránkach nájdete aktuálne informácie o súčasnosti dizajnu na Slovensku a v zahraničí, ale aj pravidelné rubriky z dejín a teórie dizajnu.
Vychádza 4-krát ročne a obsahuje anglické summary.