Designum 04/2020

Slovenské centrum dizajnu

3 €

Najnovšie číslo magazínu Designum opäť mapuje to najpodstatnejšie z domácej i zahraničnej dizajnérskej scény. Prvý z rozhovorov čísla je venovaný Národnej cene za dizajn 2020 – Komunikačný dizajn. Barbora Krejčová ho pripravila s kurátorom aktuálneho ročníka výstavy a porotcom súťaže NCD Borisom Melušom. Petra Polláková sa rozprávala s Nikoletou Györe Čeligovou, ktorá sa zameriava na široké spektrum produktového a priemyselného dizajnu.
Ďalší z rozhovorov mapuje dizajnérsku tvorbu východného Slovenska a prezentuje grafickú dizajnérku Katarínu Rybnickú, ktorá sa venuje najmä editorial dizajnu a ilustrácii. Ivan Štěpán patrí medzi najvšestrannejších autorov zastúpených v zbierkach Slovenského múzea dizajnu. Jeho pozostalosť zahŕňa najmä návrhy a výtlačky plagátov, knižné obálky, ilustrácie kníh pre deti, značky, grafiky, návrhy scénografickej a kostýmovej tvorby či výstavníctva. Vo svojom príspevku ju približuje Gabriela Ondrišáková.
Moravská galéria v Brne pripravila k stému výročiu Jana Rajlicha sériu troch výstav pod názvom Rajlich 100. Tohto všestranného umelca, organizátora, ktorý sa do dejín odboru zapísal aj ako autor podnetných inovácií v oblasti jednotného vizuálneho štýlu, informačnej grafiky a firemnej identity predstavuje Marta Sylvestrová.
Časopis Designum bol mediálnym partnerom festivalu DAAD/DAAF 2020. Adam Štěch tu predniesol prednášku o architektúre surrealizmu, ktorú Designum prináša v rozšírenej verzii.