Karol Kállay: Zaostrené na krásu

RICHIE studio

35 €

Jedinečná publikácia mapujúca módne fotografie jedného z našich najvýznamnejších fotografov Karola Kállay. Obsahuje spomienky, rozhovory s jeho modelkami, fotografie publikované v dobovej tlači aj zamyslenia odborníkov nad stavom módnej fotografie na Slovensku.