LÁV 01/2020 Nová éra

Be Well Media

8 €

Magazín LÁV oslovuje všetkých,
ktorým je srdcu blízka tematická trilógia
‘body love soul’.
Ponúka priestor hodnotným témam,
zjavom a kreáciám, ktoré rezonujú v spoločnosti.
Pozitívnym zameraním a moderným dizajnom
je svojbytným imprintovaným médiom
podnetných posolstiev a inšpiratívnych počinov.
LÁV je s láskou vytváraný na Slovensku. Aktuálna téma "Nová éra" nesie nosnú tému pod taktovkou fotografky Evelyn Benčičovej. Tvorcovia nafotili 10 ľudí bez domova, ktorí boli ochotní zdieľať s nimi časť svojho života. Ich neľahké príbehy majú byť pre nás všetkých ponaučením i inšpiráciou zároveň.