Moyzesovo kvarteto

Veronika Šikulová

12 €

Prierez štyridsaťročného profesionálneho účinkovania dnes už svetoznámeho hudobného telesa. Moyzesovo kvarteto predstavuje v slovenskej kultúre unikátny jav kontinuálneho pôsobenia klasického komorného zoskupenia sláčikového kvarteta. Ich mimoriadna zásluha spočíva nielen v uvádzaní svetovej hudobnej produkcie, ale najmä v premiérovaní pôvodnej slovenskej kvartetovej tvorby. V texte Veroniky Šikulovej nájdete portréty, profily a životopisy hudobníkov Moyzesovho kvarteta ako aj sumár ich účinkovania na domácich a zahraničných scénach. Okrem zoznamu vydaných diel na hudobných nosičoch je kniha doplnená množstvom fotografií.