Vladislav Šarišský
Sláčikové kvartetá

MOYZESOVO KVARTETO

10 €

Sláčikové kvarteto no. 1
Sláčikové kvarteto no. 2
Sláčikové kvarteto no. 5

Jozef Horváth, prvé husle
František Török, druhé husle
Alexander Lakatoš, viola
Ján Slávik, violončelo