váza Hurricane

Viktor Tabiš

200 €

Váza Hurricane vychádza z projektu, v ktorom som sa zaoberal návrhom autorskej technológie, ktorá by dokázala zanechať na modeli špecifickú stopu. Ide o prístroj na rotačné obrábanie kusov polystyrénu systémom narúšania povrchu rozpúšťadlom. Táto technológia umožňuje veľkú tvarovú a štrukturálnu variabilitu pri zachovaní jednotného rotačného charakteru formy vyrábaných objektov. Samotná váza je vyrobená klasickou keramickou technológiou liatia porcelánovej hmoty do sadrovej formy.

Rozmer: výška 36 cm