Akvárium

Lívia Suchá

35 €

Lívia Suchá je študentkou katedry grafiky na VŠVU. Venuje sa ilustrácii, grafickým technikám a občas aj animácii. V diele Akvárium zobrazila prostredie jednej izby, ktorá pre človek zosobňuje jeho svet. Každá grafika je očíslovaná a signovaná autorkou.

Rozmer: A3

Tlač: risografia

Grafika je limitovaná v náklade 100 kusov.