Catman

Martina Pauková

25 €

Martinine obrázky sú vždy zaplnené vychudnutými postavičkami v geometrickom a sploštenom prostredí. Nesú prvky estetiky amerických motelov zo 70-tych rokov a modernistického nábytku. Risografika zachytáva obľúbeného Catmana v autorkinej typickej farebnosti.

Rozmer: A3

Tlač: risografia

Grafika je limitovaná v náklade 100 kusov.