Cyklistka 3

Martina Pauková

25 €

Martinine obrázky sú zaplnené vychudnutými postavičkami, ktoré si žijú svoj život v geometrickom a sploštenom prostredí. Kolekcia vznikla technikou digitálnej maľby a bola vytlačená na risomate. Každá grafika je signovaná a číslovaná autorkou.

Rozmer: A3

Tlač: risografia

Grafika je limitovaná v náklade 25 kusov.