Orchid Hug

Ové Pictures

60 €

Giclée print z obľúbenej série HUGS. Objatie je formou fyzickej intimity, ktorá obyčajne zahŕňa položenie rúk okolo krku, chrbta alebo pása inej osoby. Na rozdiel od iných intímnych prejavov, objímať sa je možné na verejnosti, v rodinách a v súkromí vo väčšine kultúr a náboženstiev. Prostredníctvom takej jednoduchej veci akou je objatie je možné vyjadriť a nájsť spojenia medzi množstvom pocitov. V sérii HUGS autorky objavujú spojenia a objatia medzi rôznymi typmi stvorení. Každá grafika je podpísaná a číslovaná autorkami.

Rozmer: A3

Tlač: giclée

Grafika je limitovaná v náklade 10 ks.