Silnejší prežije 1

Alica Kucharovič

50 €

Grafika inšpirovaná aktuálnou situáciou vo svete... Z autorkinho pohľadu je táto situácia úplne primeraná tomu, ako sa ako ľudstvo správame. Je teraz iba na nás, akým spôsobom sa vysporiadame s neviditeľným nepriateľom, či budeme ochotní zmeniť svoje konzumné návyky a trochu spomaliť. Jej heslo v tomto prípade znie: Silnejší prežije. A príroda je silnejšia ako človek, teda aspoň v to Alica dúfa. :)

Rozmer: A3

Tlač: digitálna, ECOsolvent