Zatiaľ je to takto č. 1

Broňa Schragge

30 €

Risografie pochádzajú z publikácie Zatiaľ je to takto, v ktorej sú Slavomíra Ondrušová a Broňa Schragge autorkami textov aj ilustrácií. Kniha vznikla ako výsledok ich dlhoročného prepojenia, silného kamarátskeho puta. Každá grafika je signovaná a číslovaná autorkou.

Rozmer: A3

Tlač: risografia

Grafika je limitovaná v náklade 10 kusov.

Papier: Munken 150g